Mgr. Martina Gebarová

Dopravní psycholog akreditovaný
Ministerstvem dopravy ČR

vyšetření

  • Vyšetření probíhá v několika krocích, součástí je anamnestický rozhovor, přístrojové vyšetření, vyšetření kognitivních funkcí a osobnostní dotazník.
  • Řidič podepíše před vyšetřením čestné prohlášení, ve kterém se zavazuje, že se na vyšetření dostavil v dobré psychické i fyzické kondici a že se nepodrobil v čase posledních 6měsíců dopravně psychologickému vyšetření u jiného psychologa.
  • Pokud se necítíte zdrávi, raději přeložte vyšetření na jiný termín
  • Délka vyšetření cca 2-4hodiny

s sebou

Na vyšetření s sebou přineste:
  • Občanský průkaz nebo jiný doklad s fotografií
  • Výpis z evidenční karty řidiče /na počkání vydává příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města/
  • Pokud používáte, pak kompenzační pomůcky – brýle, naslouchátko.

kontakt

Psychologická diagnostika a poradenství

Mgr.Martina Gebarová

IČ 76393135

Tel.:    775 893 394

Email: dopravnipsychologie@seznam.cz

Objednávejte se prosím e-mailem nebo telefonicky na čísle 775 893 394.


PRACOVIŠTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Potoční 1094
738 01 Frýdek - MístekRYCHLÉ OBJEDNACÍ LHŮTY

Pokud se jedná o skupinové vyšetření, disponujeme mobilní přístrojovou diagnostikou, tudíž lze vyšetření provést i v prostorách Vaší firmy.