Mgr. Martina Gebarová

Dopravní psycholog akreditovaný
Ministerstvem dopravy ČR

služby

 • Dopravně psychologické vyšetření pro profesionální i vybodované řidiče – psychotesty řidičů dle zákona č. 361/2000 Sb.
 • Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat řidič
  a)C, C+E a C1+E; převyšující 7 500 Kg
  b)D, D+E, D1 a D1+E
  před zahájením výkonu činnosti, další nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let, dále pak každých 5 let.
 • Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku  
  a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
   
  b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
   
  c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
   
  d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.
 • Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je dokladem k posudku o zdravotní způsobilosti. Vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel musí provádět psycholog akreditovaný ministerstvem dopravy ČR, který má vybavení dle příslušné vyhlášky.

tip

 • Vyšetření řidičů také v polském a anglickém jazyce. Případně lze vyšetření provést za přítomnosti tlumočníka.
 • Pro firmy množstevní slevy, možnost skupinového vyšetření ve Vašich prostorách.

kontakt

Psychologická diagnostika a poradenství

Mgr.Martina Gebarová

IČ 76393135

Tel.:    775 893 394

Email: dopravnipsychologie@seznam.cz

Objednávejte se prosím e-mailem nebo telefonicky na čísle 775 893 394.


PRACOVIŠTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Potoční 1094
738 01 Frýdek - MístekRYCHLÉ OBJEDNACÍ LHŮTY

Pokud se jedná o skupinové vyšetření, disponujeme mobilní přístrojovou diagnostikou, tudíž lze vyšetření provést i v prostorách Vaší firmy.